Priroda je za sve nas nesto izuztno i sto je neophodno za nas zivot. Priroda je deo naseg zivota i kao mi nje. Podelimo osecaje i shvatanje, znanje koje smo prikupili u nasoj prirodi, i upoznajmo se sa Autorom svega toga , koji je s'ljubavlju dao.
 
HomezdravljeCalendarGalleryFAQ/

Share | 
 

 Datiranje

Go down 
Vanja
Vanja
Vanja
Vanja

: 138
: Belgija
Registration date : 16.08.2008

: Datiranje   5/9/2008, 13:06

Datiranje

Objašnjenje pojma: Datiranje je određivanje vremena nastanka i trajanja nekog događaja, pojave ili predmeta. Biblija događaje vremenski određuje po životu određenih osoba, vladavini određenih vladara ili drugim značajnim događajima. U njoj nalazimo jedini cjeloviti kronološki zapis koji seže sve do vremena Adamovog stvaranja. Biblijska kronologija također je unaprijed ukazala na to kada će se zbiti određeni događaji koji su važni za ispunjenje Božjeg nauma. Gregorijanski kalendar, koji je danas u upotrebi u većem dijelu svijeta, koristi se tek od 1582. U svjetovnoj povijesti postoje neslaganja o tome kada su se odigrali određeni događaji iz davne povijesti. Međutim, neke ključne vremenske odrednice, kao što je godina pada Babilona, 539. pr. n. e., a prema tome i 537. pr. n. e. kao godina povratka Židova iz izgnanstva, dobro su potvrđene (Ezra 1:1-3). Te nam godine mogu poslužiti kao polazna točka kako bismo davne biblijske događaje točno datirali u kalendaru kakvim se danas služimo.

Jesu li znanstvenici uspjeli dokazati da ljudi na Zemlji žive već milijunima godina, a ne tek nekoliko tisuća godina, kako to proizlazi iz Biblije?

Metode datiranja kojima se služe znanstvenici temelje se na pretpostavkama koje mogu biti točne, ali koje ipak često dovode do izrazito proturječnih rezultata. Stoga se podaci do kojih znanstvenici dolaze stalno prepravljaju.
:

U časopisu New Scientist pisalo je:
Ne mogu vjerovati da sam prije samo godinu dana iznio takve tvrdnje. To je izjava Richarda Leakeya, koju je dao prošlog petka uvečer u govoru pred uglednicima [akademije] Royal Institution. Došao je do saznanja da su općeprihvaćena znanstvena mišljenja, koja je sve donedavno branio na BBC-u u svojoj seriji Nastanak čovjeka, vjerojatno pogrešna u brojnim ključnim elementima. Točnije govoreći, najstarijeg čovjekovog pretka on sada smatra znatno mlađim od 15-20 milijuna godina, kako je prvobitno tvrdio na televiziji (18. ožujka 1982, stranica 695).

S vremena na vrijeme razviju se nove metode određivanja starosti. Koliko su pouzdane? O metodi koja se zove termoluminiscencija, The New Encyclopaedia Britannica piše: Glavno obilježje datiranja termoluminiscencijom zasad nisu uspješni rezultati, nego tek nada u uspjeh (Macropaedia, 1976, svezak 5, stranica 509). A u časopisu Science pisalo je da je kosturu kojemu je metodom racemizacije aminokiselina određena starost od 70 000 godina datiranjem na osnovi radioaktivnosti određena je starost od samo 8 300 ili 9 000 godina (28. kolovoza 1981, stranica 1003).

U časopisu Popular Science pisalo je da fizičar Robert Gentry smatra da su svi podaci o starosti do kojih se došlo metodom utvrđivanja radioaktivnog raspada pogrešni i to ne samo za nekoliko godina, nego u ogromnoj mjeri (studeni 1979, stranica 81). U članku je stajalo da njegova otkrića navode na zaključak kako čovjek možda hoda po Zemlji samo nekoliko tisuća godina, a ne 3,6 milijuna godina, kako se dosad smatralo.

Međutim, treba imati na umu da znanstvenici smatraju kako je sam planet Zemlja mnogo stariji od čovjeka. Biblija tome ne proturječi.


Je li starost ljudi prije općeg potopa, kakva se navodi u Bibliji, mjerena jednakim godinama kakve i mi koristimo?


Ako bismo tvrdili da te godine zapravo odgovaraju našim mjesecima, to bi značilo da je Enoš dobio sina u dobi od sedam godina, a Kenan u dobi od samo pet godina (1. Mojs. 5:9, 12). Jasno je da je takvo što nemoguće.

Detaljni kronološki zapisi u vezi s općim potopom omogućavaju nam da utvrdimo koliko su trajali mjeseci i godine o kojima piše Biblija.

Uspoređivanje 1. Mojsijeve 7:11, 24 i 8:3, 4 otkriva da je pet mjeseci (od 17. dana 2. mjeseca do 17. dana 7. mjeseca) trajalo 150 dana, odnosno da se radilo o pet mjeseci od 30 dana. U zapisu o tome što se zbivalo prije nastupanja sljedeće godine posebno se spominju deseti mjesec i još neka razdoblja (1. Mojs. 8:5, 6, 8, 10, 12-14). Očito je da su tadašnje godine imale dvanaest mjeseci od 30 dana. U to davno doba kalendar koji je bio strogo lunarni povremeno se prilagođavao trajanju Sunčeve godine, kao što proizlazi iz činjenice da su Izraelci sezonske blagdane povodom prikupljanja plodova zemlje slavili na propisane datume. Takve su prilagodbe omogućavale da se sezonski blagdani slave u odgovarajuće doba godine (3. Mojs. 23:39).

Treba imati na umu da je Bog stvorio čovjeka da živi vječno. Smrt je nastupila tek kao posl
jedica Adamovog grijeha (1. Mojs. 2:17; 3:17-19; Rim. 5:12). Ljudi koji su živjeli prije općeg potopa bili su bliži savršenstvu od nas danas, pa su i živjeli mnogo duže. No svi su ipak živjeli manje od tisuću godina.


Zašto Jehovini svjedoci tvrde da je Božje Kraljevstvo uspostavljeno 1914?

Dva su dokaza za tu godinu: (1) biblijska kronologija i (2) zbivanja u svijetu nakon 1914, kojima se ispunjavaju proročanstva. Ovdje ćemo razmotriti kronologiju. Više o ispunjavanju proročanstava nalazi se pod temom Posljednji dani.

Pročitaj Danijela 4:1-17. Reci 20-37 pokazuju da se to proročanstvo ispunilo na Nebukadnezaru.
No ono ima i veće ispunjenje.

Kako to znamo?

Reci 3 i 17 pokazuju da se san koji je Bog dao Nebukadnezaru odnosi na Božje Kraljevstvo i na Božje obećanje da će to Kraljevstvo Bog dati kome hoće, najnižemu od ljudi. Cijela Biblija govori o tome da je Jehova naumio svog Sina, Isusa Krista, postaviti za vladara koji će u njegovo ime vladati čovječanstvom (Psal. 2:1-8; Dan. 7:13, 14; 1. Kor. 15:23-25; Otkr. 11:15; 12:10). Biblijski opis Isusa pokazuje da je Isus doista bio najniži od ljudi (Filip. 2:7, 8; Mat. 11:28-30). Prema tome, taj proročanski san odnosi se na vrijeme kad će Jehova predati svom Sinu vlast nad čovječanstvom.

Što će se događati u međuvremenu?

Čovjekove vlasti, predočene stablom i panjem, imat će srce životinjsko (Dan. 4:16). Ljudskim su rodom tijekom najvećeg dijela povijesti vladale vlasti koje su po svojim osobinama doista bile životinjske, odnosno zvjerske. U suvremeno doba orao obično simbolizira Sjedinjene Države, lav Veliku Britaniju, a zmaj Kinu. I Biblija se služi zvijerima kao simbolima pojedinih svjetskih sila, ali i cjelokupnog svjetskog sustava čovjekovih vlasti koje su pod utjecajem Sotone (Dan. 7:2-8, 17, 23; 8:20-22; Otkr. 13:1, 2).

Isus je u svom proročanstvu koje govori o svršetku ovoga poretka rekao da će Jeruzalem gaziti neznabošci dok ne završe vremena neznabožaca (Luka 21:24). Jeruzalem je predočavao Božje Kraljevstvo jer Biblija kaže da su kraljevi koji su u njemu vladali zapravo sjedili na prijestolju kraljevstva Jehovina (1. Ljet. 28:4, 5; Mat. 5:34, 35). Dakle, neznabožačke vlasti predočene zvijerima gazit će pravo Božjeg Kraljevstva da vlada ljudima, a za to će vrijeme one same vladati pod Sotoninim utjecajem. (Usporedi Luku 4:5, 6.)

Koliko će dugo takvim vlastima Bog dopuštati da vladaju prije nego što Isusa Krista ustoliči za Kralja?

Danijel 4:16 odgovara: Sedam vremena (sedam godina, Gru [Dan 4:13] i bilješka uz Dan. 4:13 u St i JB). Biblija otkriva da se u proročanstvima dan računa za godinu (Ezek. 4:6; 4. Mojs. 14:34). O koliko se dana tu radi? Otkrivenje 11:2, 3 jasno pokazuje da 42 mjeseca (3 i pol godine) spomenuta u tom proročanstvu imaju 1 260 dana. Sedam vremena iznose dvaput toliko, odnosno 2 520 dana. Primjenjujući pravilo dan za godinu, saznajemo da se radi o vladavini koja traje 2 520 godina.

Kada je počelo teći sedam vremena?

Nakon što su Babilonci svrgnuli s prijestolja Sidkiju, posljednjeg kralja koji je u Jeruzalemu vladao kraljevstvom koje je bilo predodžba Božjeg Kraljevstva (Ezek. 21:25-27). Naposljetku je početkom listopada 607. pr. n. e. bio uklonjen i posljednji trag židovske vlasti. To se dogodilo nakon što je bio ubijen Gedalija, Židov kojega su Babilonci postavili za upravitelja, te nakon što su preostali Židovi pobjegli u Egipat (Jeremija, poglavlja 40-43). Pouzdana biblijska kronologija otkriva da se to dogodilo 70 godina prije 537. pr. n. e., godine u kojoj su se Židovi vratili iz zarobljeništva. Drugim riječima, to se dogodilo početkom listopada 607. pr. n. e. (Jer. 29:10; Dan. 9:2; daljnje pojedinosti o tome nalaze se u knjizi Dođi Kraljevstvo tvoje, na stranicama 185-188.)

Kako se na temelju toga može izračunavanjem doći do 1914. godine? Računajući 2 520 godina od početka listopada 607. pr. n. e. dolazimo do početka listopada 1914. n. e., kao što pokazuje izračun u okviru.

KAKO SE RAČUNA TRAJANJE SEDAM VREMENA


Sedam vremena = 7 X 360 = 2 520 godina

Biblijsko vrijeme (to jest godina) = 12 X 30 dana = 360 (Otkr. 11:2, 3; 12:6, 14).

U ispunjavanju proročanstva o sedam vremena dan traje jednu godinu (Ezek. 4:6; 4. Mojs. 14:34).

Od početka listopada 607. pr. n. e.
do 31. prosinca 607. pr. n. e. = 1/4 godine

Od 1. siječnja 606. pr. n. e.
do 31. prosinca 1. pr. n. e. = 606 godina

Od 1. siječnja 1. n. e. do 31. prosinca 1913. = 1 913 godina

Od 1. siječnja 1914. do početka listopada 1914. = 3/4 godine

Ukupno: 2 520 godina


Što se tada dogodilo?

Jehova je vlast nad čovječanstvom predao na nebu svom proslavljenom Sinu, Isusu Kristu (Dan. 7:13, 14).


Zašto onda na Zemlji još uvijek ima toliko zla?

Nakon što je Krist sjeo na prijestolje, zbacio je s neba na Zemlju Sotonu i njegove demone (Otkr. 12:12). Krist kao Kralj nije odmah pogubio sve one koji ne priznaju njega kao Mesiju, a Jehovu kao Vrhovnog Vladara. Umjesto toga, po cijelom svijetu trebala se propovijedati dobra vijest, kako je i bilo prorečeno (Mat. 24:14). To će propovijedanje predstavljati temelj za dijeljenje ljudi iz svih naroda na dvije skupine: pravednici će primiti vječni život, a zli će biti zauvijek pogubljeni (Mat. 25:31-46). U međuvremenu će u svijetu vladati izuzetno teške okolnosti, koje prema proročanstvu trebaju obilježavati posljednje dane. Kao što se objašnjava pod temom Posljednji dani, sasvim je jasno da se ti događaji zbivaju od 1914. Sve što je Isus prorekao doista će se dogoditi, pa tako i velika nevolja u kojoj će nestati sadašnji zli svijet (Mat. 24:21, 22).

:
Kada će doći kraj ovom zlom svijetu?

Isus odgovara: O tom danu i času nitko ne zna, ni anđeli nebeski ni Sin, nego samo Otac. No dodao je i ovo: Zaista, kažem vam, ovaj naraštaj neće proći dok se sve to ne dogodi (Mat. 24:36, 34).

Isto tako, nakon opisa događaja koji će uslijediti nakon što 1914. Isus Krist preuzme vlast u Kraljevstvu, Otkrivenje 12:12 dodaje: Veselite se, nebesa i vi koji prebivate u njima! Teško vama, zemljo i more, jer je Ðavo sišao k vama, silno gnjevan, znajući da ima malo vremena!

_________________
   Go down
  http://ruzabela.wwooww.net
 
Datiranje
   
1 of 1

Permissions in this forum:
PRIRODA NAS DRAGULJ :: PRIRODA I DRUGE TEME :: SEKCIJA ZA TEME NEPOSTOJECE NA FORUMU-